ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Persberichten

Mondiaal lof voor decennialange, grensoverschrijdende samenwerking voor de bescherming van de Rijn!

De ICBR heeft op 16 september 2014 in Canberra (Australië) the 2014 Thiess International RiverPrize gewonnen. De prijs werd tijdens een gala-avond uitgereikt aan de voorzitter, de…

Lees meer »

De verontreiniging van het water in het Rijnstroomgebied neemt weliswaar sinds geruime tijd af, maar er komen nog altijd stoffen voor die problemen opleveren voor de chemische en de ecologische waterkwaliteit. De ICBR houdt in continue meetprogramma's zicht op deze stoffen en de…

Lees meer »

Preventie en adaptatie
Toekomstige uitdagingen voor duurzaam waterbeheer in het Rijnstroomgebied


Tijdens hun vijftiende conferentie op 28 oktober 2013 hebben de Rijnministers een duidelijk tijdpad uitgezet voor het herstel van de vispasseerbaarheid van de Rijn. In 2020 zou de zalm…

Lees meer »

Rotterdam, 3 juli 2013
De ICBR heeft onlangs de balans opgemaakt van de ecologische maatregelen die zijn uitgevoerd in de periode 2000-2012 en daarbij geconstateerd dat ongeveer 480 voormalige knelpunten in de rivieren van het Rijnstroomgebied weer stroomopwaarts passeerbaar zijn…

Lees meer »

Straatsburg, 9 en 10 juli 2012
Sinds de laatste grote overstroming aan de Rijn in 1995 hebben de staten in het Rijnstroomgebied ongeveer 10,3 miljard euro uitgegeven om de overstromingspreventie en zodoende de bescherming van mensen en goederen te verbeteren. Tot deze slotsom…

Lees meer »

Vaduz, 5 en 6 juli 2011

In een nieuwe Studie naar scenario’s voor het afvoerregime van de Rijn, die de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) ter gelegenheid van haar plenaire vergadering heeft voorgesteld in Vaduz, worden de gevolgen van de…

Lees meer »

Koblenz, juli 2010

De Rijnoeverstaten willen het probleem van de microverontreinigingen uit stedelijk en industrieel afvalwater aanpakken met een integrale strategie. Zo werd besloten tijdens de afgelopen Plenaire Vergadering van de Internationale Commissie ter Bescherming van…

Lees meer »

Koblenz/Mainz, 29/30 juni 2010

Op woensdag 30 juni 2010 komen er meer dan tweehonderdvijftig waterbeheerders uit de ICBR-staten Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Duitsland en uit andere staten in het Rijnstroomgebied bijeen in het kasteel te Mainz om zestig jaar…

Lees meer »

 

Koblenz, 29 april 2010

De workshop over het “Masterplan trekvissen Rijn” die de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) op 27 en 28 april 2010 in het Regeringspresidium van Freiburg heeft georganiseerd, was een daverend succes. De internationale…

Lees meer »

Doelstellingen voor de zalm: betere toegang tot de habitats en minder illegale vangst
Plenaire Vergadering van de ICBR te Schaffhausen

Schaffhausen, 2 juli 2009

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn heeft tijdens haar Plenaire Vergadering op 1 en 2 juli te…

Lees meer »