ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

ICBR wint prestigieuze Thiess International Riverprize

Mondiaal lof voor decennialange, grensoverschrijdende samenwerking voor de bescherming van de Rijn!

De ICBR heeft op 16 september 2014 in Canberra (Australië) the 2014 Thiess International RiverPrize gewonnen. De prijs werd tijdens een gala-avond uitgereikt aan de voorzitter, de heer Gustaaf Borchardt, en de plaatsvervangend secretaris, mevr. Anne Schulte-Wülwer-Leidig.

De ICBR heeft de prijs ontvangen voor het opmerkelijke succes dat in de afgelopen meer dan 60 jaar van haar bestaan is bereikt met de bescherming van de Rijn.

Van een open riool in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, is de Rijn dankzij een op solidariteit gebouwde goede samenwerking tussen alle staten weer tot leven gekomen. Door de uitvoering van het Rijnactieprogramma en Europese Richtlijnen zijn de waterkwaliteit en de biologische toestand van de Rijn en veel van zijn zijrivieren aanzienlijk verbeterd. Meer dan 96 procent van de bevolking is tegenwoordig aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Veel grote industriebedrijven beschikken over een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het aantal planten- en diersoorten is gestegen. Er leven bijvoorbeeld weer 63 vissoorten in de Rijn. Trekvissen, met name de zalm, de zeeforel en de paling, kunnen sinds 2006 vanaf de Noordzee Straatsburg weer bereiken. Uiterwaarden van de Rijn werden hersteld, oude rivierstrangen werden weer aangesloten aan de hoofdstroom en de zijrivieren en over kleine trajecten is de structuurrijkdom in de oeverzone verhoogd. Ook in de bestrijding van de negatieve gevolgen van hoogwater zijn aanzienlijke stappen gezet, onder andere door de aanleg van extra retentiegebieden voor hoogwater.

“Met veel plezier hebben we de Thiess Riverprize namens alle actoren die in de ICBR samenwerken in ontvangst genomen in Canberra“, zegt Gustaaf Borchardt. “Deze prijs spoort ons ertoe aan om de komende uitdagingen aan te gaan, zoals effecten van klimaatverandering, microverontreinigingen en verdere verbetering van de vismigratie in het Rijnstroomgebied.“

De door de International RiverFoundation (www.riverfoundation.org.au) ingestelde
Thiess International Riverprize, werd voor het eerst uitgereikt in 1999. De prijs is inmiddels uitgegroeid tot de meest prestigieuze milieuprijs van de wereld. Niet alleen uitmuntende prestaties worden beloond, maar ook het delen van kennis en ervaringen met andere rivieren over de gehele wereld. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de

Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)
Ben van de Wetering
Tel.: +49-(0)261-94252-17
Mobiel: +49-170-497 68 61
of
Anne Schulte-Wülwer-Leidig
Tel.: +49-(0)261-94252-19
Mobiel: +49-171-322 65 82
http://www.iksr.org  

De ICBR in het kort

In de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) werken de Rijnoeverstaten Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Nederland evenals Luxemburg en de Europese Gemeenschap samen op basis van een volkenrechtelijke overeenkomst voor de bescherming van de Rijn. Een internationaal bezet secretariaat dat is gevestigd in Koblenz (Duitsland) staat de voorzitter (dit ambt wordt thans bekleed door de Nederlander Gustaaf Borchardt) en de overleggroepen van de ICBR terzijde. Verder ondersteunt het secretariaat de staten in het stroomgebied van de Rijn die de Europese Kaderrichtlijn Water (richtlijn 2000/60/EG) en de Europese Richtlijn over overstromingsrisico's (richtlijn 2007/60/EG) implementeren. In het kader van de tenuitvoerlegging van deze Europese richtlijnen is de grensoverschrijdende samenwerking tevens uitgebreid met Oostenrijk, Liechtenstein en Wallonië. De werktalen van de ICBR zijn Nederlands, Duits en Frans. Meer informatie over de ICBR vindt u op de website van de Commissie op
www.iksr.org.