ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Persberichten

Straatsburg, 9 en 10 juli 2012
Sinds de laatste grote overstroming aan de Rijn in 1995 hebben de staten in het Rijnstroomgebied ongeveer 10,3 miljard euro uitgegeven om de overstromingspreventie en zodoende de bescherming van mensen en goederen te verbeteren. Tot deze slotsom…

Lees meer »

Vaduz, 5 en 6 juli 2011

In een nieuwe Studie naar scenario’s voor het afvoerregime van de Rijn, die de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) ter gelegenheid van haar plenaire vergadering heeft voorgesteld in Vaduz, worden de gevolgen van de…

Lees meer »

Koblenz, juli 2010

De Rijnoeverstaten willen het probleem van de microverontreinigingen uit stedelijk en industrieel afvalwater aanpakken met een integrale strategie. Zo werd besloten tijdens de afgelopen Plenaire Vergadering van de Internationale Commissie ter Bescherming van…

Lees meer »

Koblenz/Mainz, 29/30 juni 2010

Op woensdag 30 juni 2010 komen er meer dan tweehonderdvijftig waterbeheerders uit de ICBR-staten Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Duitsland en uit andere staten in het Rijnstroomgebied bijeen in het kasteel te Mainz om zestig jaar…

Lees meer »

 

Koblenz, 29 april 2010

De workshop over het “Masterplan trekvissen Rijn” die de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) op 27 en 28 april 2010 in het Regeringspresidium van Freiburg heeft georganiseerd, was een daverend succes. De internationale…

Lees meer »

Doelstellingen voor de zalm: betere toegang tot de habitats en minder illegale vangst
Plenaire Vergadering van de ICBR te Schaffhausen

Schaffhausen, 2 juli 2009

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn heeft tijdens haar Plenaire Vergadering op 1 en 2 juli te…

Lees meer »

Koblenz, 22 maart 2009

Naar aanleiding van de werelddag van het water van de Verenigde Naties op 22 maart 2009 lanceert de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) haar nieuwe website: www.iksr.org. Hier vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten…

Lees meer »

Koblenz, 21 december 2004

De ICBR presenteert in haar nieuwe brochure “Rijn & Zalm 2020” de meest actuele cijfers over de stand van de werkzaamheden van het zalmprogramma. Sinds 1990 zijn aantoonbaar meer dan 2450 volwassen zalmen in de Rijn teruggekeerd om zich in de …

Lees meer »

Bregenz, 07 juli 2005

Vandaag komen in Bregenz hoge vertegenwoordigers van autoriteiten bijeen die voor het waterbeheer van de Rijnoeverstaten verantwoordelijk zijn. Zij leggen de verdere stappen voor hun toekomstige samenwerking vast. In dit verband presenteren zij aan het…

Lees meer »

 

<typohead type="1">Bonn, 24 oktober 2006 </typohead>

Op 1 november 2006 is het 20 jaar geleden dat de rampzalige brand uitbrak bij het chemiebedrijf Sandoz. De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) grijpt deze verjaardag aan om de waterbescherming en de…

Lees meer »