ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Zestig jaar internationale waterbescherming in het Rijnstroomgebied – feestelijk colloquium in het Kurfürstliches Schloss in Mainz

Koblenz/Mainz, 29/30 juni 2010

Op woensdag 30 juni 2010 komen er meer dan tweehonderdvijftig waterbeheerders uit de ICBR-staten Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Duitsland en uit andere staten in het Rijnstroomgebied bijeen in het kasteel te Mainz om zestig jaar succesvolle internationale samenwerking te vieren. Tijdens een feestelijk colloquium wordt er teruggeblikt om de balans op te maken van zes decennia waterbescherming in het Rijngebied, maar er wordt uit vooruitgekeken.

Alles begon op 11 juli 1950, toen op Nederlands initiatief de eerste vergadering van de “Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn tegen Verontreiniging” plaatsvond in Bazel, om het probleem van de vervuiling van het Rijnwater voor het eerst op internationaal niveau te bespreken. Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland en Nederland werken sindsdien nauw samen en hebben met vereende krachten het hoofd geboden aan een aantal grote uitdagingen, zoals het ongeluk in de Sandoz-fabriek in november 1986 en de grote overstromingen in 1993 en 1995. De Rijnactieprogramma’s, waarmee significante successen zijn geboekt, hebben bewezen wat gemeenschappelijk, internationaal optreden kan bewerkstelligen. Op dit moment worden het programma “Rijn 2020” en het bijbehorende Actieplan Hoogwater uitgevoerd. Daarbij dient te worden gezegd dat de doelen die destijds zijn gesteld vandaag uitstekend worden onderbouwd door vigerend EU-recht:

  • Ter verbetering van de ecologische passeerbaarheid (stroomopwaarts en stroomafwaarts) zijn er maatregelen gepland aan de Haringvlietsluizen (“de Kier“), aan de stuwen in de Bovenrijn bij Straatsburg en Gerstheim (nieuwe vispassages) en in veel andere kleinere rivieren. Bovendien worden de typische biotopen langs de Rijn, die vroeger een dicht netwerk vormden (het zogenaamde biotoopverbond), geleidelijk weer aaneengeschakeld: uiterwaarden worden hersteld en meer dan dertig strangen worden weer aangetakt aan de rivier;
  • Potentiële overstromingsschade in de Rijnvlakte en extreme topstanden worden duidelijk gereduceerd voor 2020, bijv. door de aanleg van retentiegebieden;
  • De waterkwaliteit zal er dankzij de lopende maatregelen nog verder op vooruitgaan, maar sinds kort wordt de aandacht ook gericht op nieuwe stoffen, zoals bijv. resten van cosmetica, geneesmiddelen en hormoonverstorende stoffen, waarvoor strategieën worden ontwikkeld om te voorkomen dat ze in het water terechtkomen.

Om de acties in het gehele Rijnstroomgebied te kunnen coördineren en met name om met alle partners samen het beheerplan van het internationaal stroomgebieddistrict Rijn conform Kaderrichtlijn Water uit te werken, is de samenwerking in 2001 uitgebreid met Oostenrijk, Liechtenstein en het Waals Gewest.

In aansluiting op het feestelijke colloquium vindt dit jaar eveneens in het Kurfürstliches Schloss de Plenaire Vergadering van de ICBR plaats op uitnodiging van Duitsland.

De zestigste verjaardag van de ICBR zelf wordt de ochtend van 30 juni 2010, tussen 9.30u en 13.30u, gevierd in de “Großer Saal” van het Kurfürstliches Schloss. De huidige voorzitter van de ICBR, Jacques Sicherman, een gewezen voorzitter van de ICBR, Dietrich Ruchay, en de Nederlandse delegatieleider ten tijde van het Sandoz-ongeluk, Lodewijk van Ulden, zullen in feestredes zestig jaar waterbescherming in het Rijnstroomgebied de revue laten passeren en herinneringen ophalen, maar ook een blik in de toekomst werpen en ingaan op de uitdagingen in het Europese waterbeheer die de staten nog te wachten staan. In forumdiscussies zullen de onderwerpen “Zalm 2020“, “Hoe schoon is de Rijn?” en “Hoogwater en klimaatverandering” nader worden belicht door huidige en voormalige ICBR-collega’s en vertegenwoordigers van beschermings- en belangengroepen.


Meer informatie
Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)

Ben van de Wetering
Tel: +49 (0)261 942525-17
Mobiel: +49-170-4976861

Anne Schulte-Wülwer-Leidig
Tel.: +49 (0)261-94252-19
Mobiel: +49-171-322 65 82

De ICBR in het kort
In de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) werken de Rijnoeverstaten Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Nederland evenals Luxemburg en de Europese Gemeenschap samen op basis van een volkenrechtelijke overeenkomst voor de bescherming van de Rijn. Een internationaal bezet secretariaat dat is gevestigd in Koblenz (Duitsland) staat de voorzitter en de overleggroepen van de ICBR terzijde en ondersteunt de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) en de Europese Richtlijn over overstromingsrisico’s (2007/60/EG). In het kader van de tenuitvoerlegging van deze Europese richtlijnen werd de grensoverschrijdende samenwerking uitgebreid met Oostenrijk, Liechtenstein en het Waals gewest. De werktalen van de ICBR zijn Nederlands, Duits en Frans. Meer informatie over de ICBR vindt u op de website van de ICBR onder www.iksr.org.