Menu
Breadcrumb

Laagwater

Net zoals hoogwater is laagwater een onvermijdelijk, natuurlijk, vanzelfsprekend fenomeen. Ernstige gevolgen van laagwatergebeurtenissen zijn een daling in de stroomproductie door waterkrachtcentrales en beperkingen voor de scheepvaart. Ook het ecosysteem ondervindt effecten, want laagwater gaat niet zelden gepaard met hoge temperaturen, die het zuurstofgehalte in de rivier doen dalen. Gelet op het voorgaande willen de Rijnoeverstaten meer aandacht geven aan het onderwerp laagwater.

De ICBR (meer bepaald de expertgroep Laagwater) analyseert voorbije laagwatergebeurtenissen (zie bijv. rapport over het laagwater van 2011) en doet onderzoek naar de effecten van laagwater op verschillende gebruiksfuncties van de Rijn. Op 20 en 21 september 2017 heeft in Bazel het internationale symposium "Low flows in the Rhine catchment" (laagwater in het Rijnstroomgebied) plaatsgevonden.

De ICBR heeft in 2018 een omvangrijke inventarisatie van de laagwateromstandigheden in de Rijn opgesteld en gepubliceerd (zie rapport 248 en samenvatting).

Met de uniforme laagwatermonitoring van de ICBR voor de gehele Rijn kunnen actuele laagwatergebeurtenissen direct worden vergeleken en geclassificeerd, en mogelijke veranderingen in de laagwateromstandigheden worden gedetecteerd. De laagwatermonitoring van de ICBR is hier beschikbaar in de vorm van een kaart van het gehele stroomgebied van de Rijn (met vermelding van de meetpunten aan de Rijn) (zie ook rapport 261).