ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

261. ICBR-laagwatermonitoring aan de Rijn en in het Rijnstroomgebied

De ICBR heeft in nauwe samenwerking met de BfG een laagwatermonitoring ontwikkelt in het kader van het UNDINE-portaal van de BfG.

Met de uniforme laagwatermonitoring voor de gehele Rijn kunnen actuele laagwatergebeurtenissen direct worden vergeleken en geclassificeerd, en mogelijke veranderingen in de laagwateromstandigheden worden gedetecteerd.

De laagwatermonitoring van de ICBR is hier beschikbaar in de vorm van een kaart van het gehele stroomgebied van de Rijn (met vermelding van de meetpunten aan de Rijn).