ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Symposium "Low flows in the Rhine catchment", 20-21 november 2017, Bazel (CH)

De laatste jaren heeft er een ommezwaai plaatsgevonden en worden steeds vaker niet alleen de effecten van hoogwater in rivieren en de gevolgen daarvan voor het ecosysteem bekeken, maar ook laagwater. Er hebben zich de afgelopen decennia meerdere laagwaterperiodes voorgedaan met ernstige gevolgen voor de rivier zelf, maar ook voor verschillende gebruiksfuncties van de Rijn. Daarom heeft de Internationale Commissie voor de Hydrologie van het Rijngebied (CHR) met de steun van de Zwitserse Milieudienst (BAFU), de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Rijn (ICBR) en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), d.w.z. de drie “Rijncommissies”, besloten om zich op 20 en 21 september 2017 in Bazel over deze problematiek te buigen tijdens een internationaal symposium in het teken van “science meets practice”, getiteld “Low flows in the Rhine catchment” (Laagwater in het Rijnstroomgebied). Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst heeft een zeventigtal deelnemers meer kennis vergaard over hydroklimatologische processen en parameters en over effecten van laagwater. Zo zijn de eerste resultaten van de ICBR- en de IKSMS- expertgroepen Laagwater voorgesteld en is door de CCR zicht gegeven op de effecten van laagwater op de scheepvaart. Verder zijn er voorbeelden van monitoring, management en mitigatiemaatregelen voorgesteld, wat resulteerde in levendige discussies tussen wetenschappers, overheden en gebruikers.

In een notendop is een van de belangrijkste bevindingen van de workshop dat laagwater in de Rijn nu niet erger is dan honderd jaar geleden, maar vandaag de dag wel gevolgen heeft voor een groter aantal – min of meer kwetsbare – gebruiksfuncties (scheepvaart, industrie, landbouw, energieproductie, enz.). De vraag naar water en de socio-economische invloeden nemen toe in het Rijnstroomgebied. Daarnaast kan laagwater een weerslag hebben op aquatische ecosystemen, zeker als lage afvoeren gepaard gaan met hoge watertemperaturen. Wetenschappers verwachten daarenboven dat we in de toekomst vaker zullen worden geconfronteerd met laagwater in de zomer, wat betekent dat er meer informatie zal moeten worden uitgewisseld tussen overheden, wetenschappers en watergebruikers in het Rijnstroomgebied, teneinde de veerkracht te vergroten. De resultaten van het symposium zullen als input worden gebruikt voor de komende werkzaamheden van de drie betrokken “Rijncommissies”.

Het programma, de presentaties en de samenvatting van het symposium vindt u hier.