ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

237. Technisch rapport “ Instrument en methode voor de evaluatie van de verandering dan wel vermindering van het overstromingsrisico”

De ICBR heeft voor de evaluatie van de effecten van maatregelen op het overstromingsrisico een methode ontwikkeld, die in een Geografisch Informatie Systeem (GIS) geïmplementeerd is. Met dit nieuwe instrument kan de effectiviteit van maatregelen voor overstromingspreventie aan de Rijn nu kwantitatief worden geëvalueerd.

In het onderhavige technische rapport wordt een beschrijving gegeven van de werkwijze en rekenmethode in het ICBR-instrument. Het instrument kan ook voor andere riviercommissies interessant zijn om te gebruiken. De ICBR stelt het nieuwe instrument inclusief de eraan ten grondslag liggende methode op verzoek graag beschikbaar aan andere staten, overheden of wetenschappelijke instellingen.

In het bijbehorende syntheserapport (<link file:4052 _blank>ICBR-rapport 236, 2016) wordt een samenvatting gegeven van de methode en de resultaten van de berekeningen die met het instrument zijn uitgevoerd.

Als u belangstelling heeft voor dit onderwerp of het instrument graag wilt gebruiken, kunt u contact opnemen met: <link>sekretariat@iksr.de