ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

260. Rapport over de resultaten van de workshop Hoogwaterveiligheid en natuurlijke herinrichting in het Rijnstroomgebied: Uitdagingen en succesfactoren

Het doel van de door de werkgroepen B en H gezamenlijk georganiseerde workshop, die is bijgewoond door ongeveer dertig deelnemers uit de landen in het Rijnstroomgebied, was het aanwijzen van knelpunten in de uitvoering van maatregelen en de oorzaken daarvan, maar ook het beschrijven van succesfactoren voor integrale maatregelen voor hoogwaterveiligheid en ecologisch herstel in het internationale Rijnstroomgebied.