ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

257. Buitengewoon meetprogramma chemie 2017

De ICBR heeft in 2017 een buitengewoon meetprogramma uitgevoerd dat zowel targetanalyses als non-targetanalyses bevatte. Hier werden 4 bemonsteringen uitgevoerd op 21 meetlocaties die zowel in de hoofdstroom van de Rijn als in de zijrivieren zijn gelegen. Afhankelijk van de concentraties en het aantal bevindingen worden tien stoffen voor opname in het jaarlijkse Rijnmeetprogramma chemie aanbevolen. Deze worden nu verder getoetst.