ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

248. Inventarisatie van de laagwateromstandigheden in de Rijn

In de eerste helft van de vorige eeuw waren laagwaterperiodes in de Rijn veel intensiever dan in de tweede helft: de afvoeren waren lager en de gebeurtenissen hielden langer aan. De perceptie dat laagwater nu vaker voorkomt dan vroeger, klopt niet. Wat wel is toegenomen, zijn de gevolgen voor watergebruikers, zoals bijvoorbeeld scheepvaart, energieproductie, industrie en landbouw.

 

Tot deze verrassende bevinding is de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) met haar statistische evaluatie van historische afvoerreeksen gekomen. Tijdens haar Plenaire Vergadering, die dit jaar in Solothurn, Zwitserland, plaatsvond, is dit resultaat besproken. De waargenomen ontwikkeling kan voornamelijk worden toegeschreven aan de regulerende invloed van de vele stuwmeren in het Alpengebied. Ook de stijgende tendens in de jaarlijkse neerslag die het Rijnstroomgebied in de tweede helft van de twintigste eeuw liet zien, kan hierin een rol spelen. Omdat laagwater directe gevolgen heeft voor de waterkwaliteit, de ecologie en de gebruiksfuncties moet het in de toekomst wel gemonitord worden.

 

In de eerste helft van de vorige eeuw waren laagwaterperiodes in de Rijn veel intensiever dan in de tweede helft: de afvoeren waren lager en de gebeurtenissen hielden langer aan. De perceptie dat laagwater nu vaker voorkomt dan vroeger, klopt niet. Wat wel is toegenomen, zijn de gevolgen voor watergebruikers, zoals bijvoorbeeld scheepvaart, energieproductie, industrie en landbouw.

Tot deze verrassende bevinding is de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) met haar statistische evaluatie van historische afvoerreeksen gekomen. Tijdens haar Plenaire Vergadering, die dit jaar in Solothurn, Zwitserland, plaatsvond, is dit resultaat besproken. De waargenomen ontwikkeling kan voornamelijk worden toegeschreven aan de regulerende invloed van de vele stuwmeren in het Alpengebied. Ook de stijgende tendens in de jaarlijkse neerslag die het Rijnstroomgebied in de tweede helft van de twintigste eeuw liet zien, kan hierin een rol spelen. Omdat laagwater directe gevolgen heeft voor de waterkwaliteit, de ecologie en de gebruiksfuncties moet het in de toekomst wel gemonitord worden.

Hier vindt u een samenvatting van het rapport en de resultaten van de werkzaamheden.