ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

221. Rijnmeetprogramma chemie - buitengewoon onderzoek met HPLC MS/MS in 2013

Teneinde inzicht te krijgen in nieuwe stoffen die in de toekomst relevant kunnen worden, heeft de ICBR besloten om in het kader van het Rijnmeetprogramma chemie 2013 een buitengewoon meetprogramma uit te voeren. Het doel was om met behulp van de in Zwitserland ontwikkelde HPLC-MS/MS-analysemethode nieuwe stoffen aan te tonen in het Rijnwater. De uitkomst van dit buitengewone onderzoek, met name de selectie van te onderzoeken stoffen, was een belangrijk uitgangspunt voor het Rijnmeetprogramma chemie 2015-2020.