ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

190. Voortgang in de uitvoering van het Masterplan trekvissen Rijn in de Rijnoeverstaten in 2010

Sinds 1990 zijn er 6.222 volwassen zalmen geteld die vanuit de Noordzee zijn teruggekeerd naar hun paaiwateren in de zijrivieren van de Rijn.

Het resultaat van 992 getelde meerforellen was vergelijkbaar met de vorige jaren.