ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

189. Rijnstoffenlijst 2011

Punt 3 van de paragraaf “Aanpak en maatregelen” in hoofdstuk 2.3 (Verbetering van de waterkwaliteit) van het Programma voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn, kortweg “Rijn 2020“, luidt als volgt: Actualisering van de lijst met voor de Rijn relevante stoffen en van de ICBR-doelstellingen overeenkomstig het allerlaatste kennisniveau en rekening houdend met de kwaliteitsdoelstellingen voor de prioritaire en prioritaire gevaarlijke stoffen van de Kaderrichtlijn Water (KRW, richtlijn 2000/60/EG) en de prioritaire stoffen van OSPAR.
Tot de uitvoering van het programma Rijn 2020 is besloten tijdens de Rijnministersconferentie in januari 2001 te Straatsburg. 
In het op internet gepubliceerde ICBR-rapport 161 wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van de selectieprocedure voor de Rijnstoffenlijst 2007. De stoffenlijst 2007 is nu gecontroleerd en op de stand van 2011 gebracht, waarbij de toentertijd vastgestelde selectieprocedure in aanmerking is genomen en bijgewerkt.