ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

180. Vergelijking werkelijke/gewenste toestand 1990-2006

Vergelijking werkelijke/gewenste toestand 1990-2006

In het kader van het programma Rijn 2020, dat is gericht op het blijvend voldoen aan de ICBR-doelstellingen in water, zwevend stof/sediment en organismen, worden om de twee jaar rapporten opgesteld waarin de meetwaarden worden vergeleken met de doelstellingen die zijn vastgelegd in het kader van het Rijnactieprogramma. De internationale meetlocaties Weil am Rhein, Lauterbourg, Koblenz (Rijn), Koblenz (Moezel), Bimmen en Lobith zijn voor de vergelijking als referentiemeetlocaties vastgelegd.

De meetresultaten worden op basis van vaste, wetenschappelijk onderbouwde evaluatieregels ingedeeld in drie resultaatgroepen (zie onderstaande tabel).

In vergelijking met de vorige gepubliceerde vergelijking van de werkelijke/gewenste toestand 2003/2004 (ICBR-rapport 156) hebben zich de volgende veranderingen voorgedaan:

De doelstellingen voor de stofgroep PCB’s en voor de stoffen cadmium, koper, zink en diuron werden ook in 2006 niet gehaald, net zoals bij de vergelijking van de huidige/gewenste toestand 2003/2004. In het kader van de vijfjaarlijkse cyclus werden in 2006 ook de drins weer gemeten. De stoffen van deze stofgroep behoren nog steeds, zoals reeds voor 1999, tot de derde resultaatgroep (groen). Benzo(a)pyreen, dat de afgelopen jaren (2003-2005) tot de eerste resultaatgroep (rood) behoorde, viel in 2006 weer in de tweede resultaatgroep (geel).