ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

179. Masterplan trekvissen Rijn

In het Masterplan trekvissen Rijn wordt aangetoond hoe binnen een overzichtelijk tijd- en kostenschema zichzelf in stand houdende, stabiele trekvispopulaties kunnen worden geherintroduceerd in het Rijnstroomgebied tot de regio Bazel. Tijdens de Rijnministersconferentie op 18 oktober 2007 hebben de ministers hun bereidwilligheid bekrachtigd om in de hoofdstoom van de Rijn tot Bazel en in de prioritaire zalmwateren de passeerbaarheid stapsgewijs te herstellen.

Het masterplan zet, uitgaande van wat tot dusver is bereikt, prioriteiten in de stapsgewijze uitvoering van de maatregelen, geeft de orde van grootte van de kosten aan en wijst op noodzakelijk extra onderzoek.