ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Zware neerslag en stortvloeden: nieuwe risico's en handelingsopties in het Rijnstroomgebied

4 oktober 2023, BMUV Bonn

Tijdens de door de ICBR-werkgroep Hoog- en Laagwater georganiseerde workshop hebben de ongeveer vijftig deelnemers hun kennis over verschijnselen als zware neerslag en stortvloeden en de gevolgen hiervan voor het Rijnstroomgebied kunnen verdiepen. Verder is er informatie uitgewisseld over de antwoorden en benaderingen van de landen in het Rijnstroomgebied en over de mogelijkheden voor de ICBR om dit onderwerp te behandelen. Er is nagedacht over hoe de landen concreet rekening kunnen houden met dit soort verschijnselen in de nationale implementatie van de Richtlijn over Overstromingsrisico's (ROR) of in hun nationale preventiestrategieën/-beleid.

De workshop vormde ook het kader om met de werkgroepen Stoffen en Ecologie van gedachten te wisselen over dit onderwerp, hetgeen zal leiden tot een interdisciplinaire bijdrage aan de actualisering van de klimaatadaptatiestrategie van de ICBR voor eind 2025.

De WG H gaat in 2024 een rapport opstellen over de conclusies en aanbevelingen uit de workshop. Deze informatie kan worden meegenomen in de werkzaamheden en de producten van de ICBR of de landen in het Rijnstroomgebied.

Het programma van de workshop en de gehouden presentaties zijn hieronder beschikbaar.

Programma

Presentaties

Resultaten van de workshop (komen later beschikbaar)