Menu
Breadcrumb

Workshop over het Waarschuwings- en Alarmplan Rijn (WAP) op 3 en 4 maart 2016 in Bonn

Het Waarschuwings- en Alarmsysteem heeft tot doel plotseling in het stroomgebied van de Rijn optredende verontreinigingen met gevaarlijke stoffen die de waterkwaliteit van de Rijn door hun hoeveelheid of concentratie nadelig zouden kunnen beïnvloeden te melden en de autoriteiten en diensten die bevoegd zijn voor de bestrijding van calamiteiten te waarschuwen met behulp van het Rijnalarmmodel (een model waarmee de transporttijd en de concentratieverdeling van waterverontreinigingen worden berekend).
De workshop is bijgewoond door circa vijftig verantwoordelijken en medewerkers van alle internationale hoofdwaarschuwingsstations (IHWS), beheerders van meetstations, analytici en deskundigen voor de beoordeling van verontreinigingsgolven.

Programma

 

Presentaties

IHWS R1

Sommer (DE)

IHWS R1 Realtimemonitoring

Dolf (DE)

IHWS R2

Thomas (FR)

IHWS R3

Knobloch (DE)

IHWS R3 Realtimemonitoring

Fügel (DE)

IHWS R4

Opitz (DE)

IHWS R5

Andreska (DE)

IHWS R5 Realtimemonitoring

Diehl (DE)

IHWS R6

Döpper (DE)

IHWS R6 Realtimemonitoring

Willemsen (DE)

IHWS R7

Van Steenwijk (NL)

Integratie van regionale alarmplannen in het WAP Rijn

Zedler (DE)

Evaluatie van alarmmeldingen

Braun (DE)

CHEMMAP

van Steenwijk (NL)

ALAMO

Mai (DE)

 

Poster

Realtimewatermonitoring en Waarschuwings- en Alarmplan

Rijnmeetprogramma chemie 2015-2020