ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Workshop over het Waarschuwings- en Alarmplan Rijn (WAP) op 3 en 4 maart 2016 in Bonn

Het Waarschuwings- en Alarmsysteem heeft tot doel plotseling in het stroomgebied van de Rijn optredende verontreinigingen met gevaarlijke stoffen die de waterkwaliteit van de Rijn door hun hoeveelheid of concentratie nadelig zouden kunnen beïnvloeden te melden en de autoriteiten en diensten die bevoegd zijn voor de bestrijding van calamiteiten te waarschuwen met behulp van het Rijnalarmmodel (een model waarmee de transporttijd en de concentratieverdeling van waterverontreinigingen worden berekend).
De workshop is bijgewoond door circa vijftig verantwoordelijken en medewerkers van alle internationale hoofdwaarschuwingsstations (IHWS), beheerders van meetstations, analytici en deskundigen voor de beoordeling van verontreinigingsgolven.

Programma

 

Presentaties

IHWS R1 Sommer (DE)
IHWS R1 Realtimemonitoring Dolf (DE)
IHWS R2 Thomas (FR)
IHWS R3 Knobloch (DE)
IHWS R3 Realtimemonitoring Fügel (DE)
IHWS R4 Opitz (DE)
IHWS R5 Andreska (DE)
IHWS R5 Realtimemonitoring Diehl (DE)
IHWS R6 Döpper (DE)
IHWS R6 Realtimemonitoring Willemsen (DE)
IHWS R7 Van Steenwijk (NL)
Integratie van regionale alarmplannen in het WAP Rijn Zedler (DE)
Evaluatie van alarmmeldingen Braun (DE)
CHEMMAP van Steenwijk (NL)
ALAMO Mai (DE)

 

Poster

Realtimewatermonitoring en Waarschuwings- en Alarmplan

Rijnmeetprogramma chemie 2015-2020