ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Workshop over het Waarschuwings- en Alarmplan Rijn (WAP) op 3 en 4 maart 2016 in Bonn

Het Waarschuwings- en Alarmsysteem heeft tot doel plotseling in het stroomgebied van de Rijn optredende verontreinigingen met gevaarlijke stoffen die de waterkwaliteit van de Rijn door hun hoeveelheid of concentratie nadelig zouden kunnen beïnvloeden te melden en de autoriteiten en diensten die bevoegd zijn voor de bestrijding van calamiteiten te waarschuwen met behulp van het Rijnalarmmodel (een model waarmee de transporttijd en de concentratieverdeling van waterverontreinigingen worden berekend).
De workshop is bijgewoond door circa vijftig verantwoordelijken en medewerkers van alle internationale hoofdwaarschuwingsstations (IHWS), beheerders van meetstations, analytici en deskundigen voor de beoordeling van verontreinigingsgolven.

Programma

 

Presentaties

IHWS R1Sommer (DE)
IHWS R1 RealtimemonitoringDolf (DE)
IHWS R2Thomas (FR)
IHWS R3Knobloch (DE)
IHWS R3 RealtimemonitoringFügel (DE)
IHWS R4Opitz (DE)
IHWS R5Andreska (DE)
IHWS R5 RealtimemonitoringDiehl (DE)
IHWS R6Döpper (DE)
IHWS R6 RealtimemonitoringWillemsen (DE)
IHWS R7Van Steenwijk (NL)
Integratie van regionale alarmplannen in het WAP RijnZedler (DE)
Evaluatie van alarmmeldingenBraun (DE)
CHEMMAPvan Steenwijk (NL)
ALAMOMai (DE)

 

Poster

Realtimewatermonitoring en Waarschuwings- en Alarmplan

Rijnmeetprogramma chemie 2015-2020