ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Workshop: effecten van de klimaatverandering op het stroomgebied van de Rijn (op 30 en 31 januari 2013 in Bonn)

 

Op 30 en 31 januari 2013 heeft de ICBR een workshop gehouden in Bonn over de effecten van de klimaatverandering op het stroomgebied van de Rijn. De bijeenkomst is bijgewoond door circa tachtig deskundigen, waaronder waterbeheerders en andere experts uit het Rijnstroomgebied, geïnteresseerde vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties en internationale commissies (commissies ter bescherming van rivieren en scheepvaartcommissies).

Tijdens de workshop is er op basis van de Studie naar scenario’s voor het afvoerregime van de Rijn, die in juli 2011 is gepubliceerd, een voorstelling gegeven van de te verwachten effecten op verschillende gebieden, en gediscussieerd over mogelijke oplossingsrichtingen. De workshop is afgesloten met de presentatie van kernpunten voor een adaptatiestrategie in het Rijnstroomgebied.

In de rechterkolom vindt u het programma en alle documenten van de workshop (presentaties inclusief samenvatting, vragen en conclusies) als pdf- of zip-bestand.

Meer informatie over de werkzaamheden van de ICBR rond klimaatverandering vindt u hier.