ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Seminar "Rhin vivant" in Saint-Louis (F)

Vrijdag 2 oktober 2020 is het eerste seminar over ''Rhin vivant'' (Levende Rijn) gehouden sinds de officiële ondertekening van dit plan. De bijeenkomst vond plaats in Saint-Louis, een symbolische plaats, waar de rivier de grens vormt tussen Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Het seminar is bijgewoond door een honderdtal deelnemers, waaronder aan Franse zijde vertegenwoordigers van regionale overheden en de scheepvaart, water- en natuurbeheerders, verenigingen en bestuurders. Ook meerdere Duitse partners hebben met hun aanwezigheid de wens naar meer samenwerking in dit gedeelde gebied bevestigd. Met hun werkzaamheden willen de ''Rhin vivant''-partijen een bijdrage leveren aan de doelen van het programma Rijn 2040, dat in februari is aangenomen in Amsterdam. In dit verband werd de aanwezigheid van het hoofd van het secretariaat van de ICBR op applaus onthaald en de historische en actuele rol van de ICBR onderstreept.

Het seminar vormde het kader voor levendige, op oplossingen gerichte discussies over natuurlijke herstelmaatregelen en de positieve gevolgen hiervan voor de watervoorraad en de biodiversiteit, maar ook voor het welzijn van de bevolking. Tijdens het overleg was er tevens aandacht voor manieren om de betrokkenheid van de lokale bevolking bij de rivier als natuurlijk en cultureel erfgoed weer te vergroten. De dag werd afgesloten met rondleidingen door het natuurreservaat ''Petite Camargue Alsacienne'', waar tot voorbeeld strekkende renatureringen hebben plaatsgevonden, die op veel belangstelling kunnen rekenen van een breed publiek uit de regio rond het drielandenpunt Bazel. Een inspirerend voorbeeld voor de projectpartners in Frankrijk en daarbuiten!

https://www.eau-rhin-meuse.fr/?q=node/987