ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

EG SDIF

De expertgroep “Diffuse emissies” (EG SDIF) houdt zich tot eind 2016 bezig met de afronding van de strategie voor microverontreinigingen uit andere (diffuse) bronnen aan de hand van de voorbeeldgroep “pesticiden”.