ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

EG SCON

De expertgroep “Verontreiniging van biota” (EG SCON) houdt zich - zo nodig - bezig met de:

  • plausibiliteitscontrole van gegevens, de coördinatie, evaluatie en actualisering van het Rijnmeetprogramma in verband met de verontreiniging van vissen.