ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

EG GW

De expertgroep “Grondwater” (EG GW) houdt zich – zo nodig – bezig met de cartografische en tabellarische coherente presentatie

 

  •  van de kwantitatieve grondwatertoestand conform KRW;
  •  van de chemische grondwatertoestand conform KRW.