ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

EG GIS

De EG GIS is verantwoordelijk voor de vaststelling en actualisering van de werkwijze voor gegevensuitwisseling en voor de oplossing van technische GIS-problemen of vragen in verband met het gebruik van WasserBLIcK. Ze wordt zo nodig bijeengeroepen door de kleine Strategiegroep (SG-K).