ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Overstromingsrisicobeheerplan

Opmerking: Gelieve uw vragen, wijzigingsverzoeken en opmerkingen ten aanzien van het concept van het tweede IORBP van het internationaal Rijndistrict voor 30 juni 2021 naar sekretariat(at)iksr.de te sturen.

De ICBR heeft voor 22 december 2015 het eerste Internationaal gecoördineerde overstromingsrisicobeheerplan (IORBP) van het internationaal stroomgebieddistrict Rijn (deel A: met stroomgebieden > 2.500 km²) tot stand tot stand gebracht als voortzetting van het Actieplan Hoogwater (zie balans hier). Het concept van het tweede IORBP is voor 22 december 2020 gepubliceerd ten behoeve van de publieksparticipatie, die loopt tot 30 juni 2021. Het overstromingsrisicobeheerplan is een stap in de implementatie van de Europese Richtlijn over overstromingsrisico's. In het IORBP wordt er een beschrijving gegeven van het overstromingsrisicobeheer dat de landen in het Rijnstroomgebied samen hebben afgesproken om mogelijke, negatieve gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid in de landen te verminderen.

Het eerste IORBP 2015 heeft betrekking op de periode 2016-2021. Het tweede IORBP heeft betrekking op de periode 2022-2027. Het plan bevat doelen en maatregelen die de landen gezamenlijk hebben vastgesteld voor verschillende onderwerpen op het gebied van hoogwaterveiligheid en technische bescherming tegen overstromingen. Daarnaast geeft het plan ook belangrijke informatie over overstromingsgevaren en zijn er links in opgenomen naar de nationale overstromingsrisicobeheerplannen van de staten in het Rijnstroomgebied. De landen zijn ertoe verplicht om het plan om de zes jaar te toetsen en zo nodig bij te stellen.

Internationaal Overstromingsrisicobeheerplan van het internationaal Rijndistrict 2020 (concept)

Internationaal Overstromingsrisicobeheerplan van het internationaal Rijndistrict 2015

De resultaten van de inspraakronde 2015 van het eerste IORBP vindt u hier.