Menu
Breadcrumb

EG GIS

De EG GIS is verantwoordelijk voor de vaststelling en actualisering van de werkwijze voor gegevensuitwisseling en voor de oplossing van technische GIS-problemen of vragen in verband met het gebruik van WasserBLIcK. Ze wordt zo nodig bijeengeroepen door de kleine Strategiegroep (SG-K).