ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

279. Visfauna in de Rijn 2018/2019

Sinds 1990 vindt er in het kader van het Rijnactieprogramma en het programma “Rijn 2020” van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) regelmatig - op dit moment om de zes jaar - uitgebreid biologisch onderzoek naar de visfauna plaats over de volledige lengte van de rivier. Daarbij worden overal vergelijkbare criteria toegepast. In het onderhavige rapport is er rekening gehouden met de onderzoeken die in het kader van de ICBR-monitoring in de jaren 2018/2019 zijn uitgevoerd en met geselecteerde buitengewone onderzoeken in de periode 2016-2020. Deze vormen een aanvulling op de resultaten van de ICBR-locaties wat de temporele en ruimtelijke gegevens betreft.