ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

278. Emissie-inventarisatie voor het Rijndistrict 2016

In 1985 (ICBR-rapport 10), 1992 (ICBR-rapport 55), 1996 (ICBR-rapport 110), 2000 (ICBR-rapport 134) en 2010 (ICBR-rapport 233) zijn er al emissie-inventarisaties uitgevoerd van een selectie van stoffen in de Rijn (zie bijlage I). De resultaten van de inventarisaties van 2000 en 2010 zijn in het Rijnstroomgebied ook gebruikt voor de totstandbrenging van het internationaal gecoördineerd stroomgebiedbeheerplan Rijn voor de periodes 2009-2015 en 2016-2021.

In de onderhavige inventarisatie wordt het Rijnstroomgebied, zoals in de inventarisatie over 2010, gedefinieerd als het internationaal Rijndistrict conform Kaderrichtlijn Water. De periode die wordt bekeken bestrijkt het jaar 2016.