ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

277. Watervogels in het internationale Rijndal: cijfers, verspreiding en trends

Watervogels zijn door hun zichtbaarheid kwantificeerbare en goede biologische indicatoren van de ecologische kwaliteit van hun leefgebieden en geven ze signalen af over veranderingen in de ecologische toestand van deze gebieden. Gemiddeld waren er in het internationale Rijndal in de winters 2015/16 - 2017/18 maximaal ruim 1,1 miljoen watervogels aanwezig (exclusief exoten). Ze vertegenwoordigen 70 vogelsoorten, waarvan 25 soorten in internationaal relevante aantallen voorkomen. Bij een vergelijking van het aantal vogels tussen de zes deelgebieden langs de rivier wordt duidelijk dat ongeveer de helft van het aantal watervogels voorkomt op het Bodenmeer, op het IJsselmeer en Markermeer en op de Randmeren, en de helft in de Rijntakken zelf.