ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

274. De verspreiding van macrofyten in de Rijn in 2018/2019

Aquatische macrofyten (waterplanten) kunnen worden gebruikt voor de beoordeling van de chemische belasting van stromende wateren, maar ze weerspiegelen ook ingrepen in het afvoerregime en de morfologische toestand van wateren. In het kader van het meetprogramma 2018/2019 zijn er 50 bemonsteringslocaties onderzocht en 55 soorten aquatische macrofyten aangetroffen, te weten: 33 hogere planten, 18 mossen en vier kranswieren.