ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

272. Verslag van de voorzitter van de ICBR 2019

Belangrijkste gebeurtenissen in het vergaderjaar 2019-2020:

  1. Wisseling van de voorzitter en het hoofd van het secretariaat
  2. Zestiende Rijnministersconferentie en goedkeuring van het programma Rijn 2040
  3. COVID-19-pandemie
  4. Voorbereiding van het derde internationaal stroomgebiedbeheerplan Rijn en biologische kwaliteitselementen
  5. Voorbereiding van het tweede internationaal overstromingsrisicobeheerplan Rijn en laagwatergebeurtenissen
  6. Initiëren van een pilot op het gebied van non-targetanalyses
  7. Actualisering van het web-IWAP
  8. Publieksvoorlichting