ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

271. Inventarisatie van de samenwerking op het gebied van hoogwaterwaarschuwing en hoogwaterverwachting (nationale en internationale bestuurlijke afspraken) en van vroegtijdige hoogwaterwaarschuwing in het Rijnstroomgebied

In het geval er zich een hoogwatergebeurtenis voordoet, zijn hoogwaterverwachtingen onontbeerlijk voor een goede planning door rampendiensten en brandweerkorpsen. Ze ondersteunen de tijdige afkondiging van beschermingsmaatregelen, inclusief evacuatie, en vormen bijgevolg een doorslaggevende voorwaarde voor de beperking van de schade voor mens, milieu, cultureel erfgoed en economie. De ICBR fungeert voor de centrales voor hoogwaterverwachting aan de Rijn als een platform waar de jaarlijkse ervarings- en informatie-uitwisseling over de functionaliteit van de systemen voor hoogwaterinformatie, -verwachting en -waarschuwing plaatsvindt en waar eventuele verdere ontwikkelingen worden gelanceerd.

De ROR vraagt dat overstromingsrisico's integraal worden aangepakt. Daarom maken hoogwaterverwachting en -waarschuwing deel uit van het overkoepelende ORBP van het internationaal Rijndistrict. Overeenkomstig het mandaat en het werkprogramma van de WG H voor de periode 2016-2021 en maatregel 4.3 in verband met de “verbetering van de systemen voor hoogwaterverwachting en hoogwaterwaarschuwing” in het ORBP[1] van het internationaal Rijndistrict hebben de centrales voor hoogwaterverwachting aan de Rijn een overzicht gemaakt van de bi- en multilaterale overeenkomsten inzake hoogwaterverwachting en -waarschuwing (zie hoofdstuk 3 en bijlage 1). Er is gesproken over eventuele optimalisaties van de bestuurlijke afspraken in het algemeen en van de hoogwaterverwachtingen en -waarschuwingen aan de Rijn in het bijzonder. Ook zijn de grensoverschrijdende samenwerking, de vorderingen die in het verleden zijn gemaakt en de lopende ontwikkelingen in de hoogwaterverwachting en -waarschuwing aan de Rijn onderzocht en op een rij gezet (zie hoofdstuk 2).

Daarnaast hebben de HWVZ als verdere gemeenschappelijke bijdrage aan de uitvoering van het ORBP van het internationaal Rijndistrict een workshop over vroegtijdige hoogwaterwaarschuwing georganiseerd, waarvan de inzichten zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

 


[1] https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/Dokumente_nl/Rijnkaart/ORBP_2015.pdf