ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

270. Lozingen van melamine

Vanwege oplopende concentraties van melamine in het Rijnwater in 2018 heeft de Nederlandse delegatie gevraagd om informatie uit te wisselen over lozingen, normering en vergunningverlening omtrent melamine. Deze uitvraag is gedaan om twee redenen:

i) de concentraties melamine kwamen in het Rijnstroomgebied vaak dichtbij de (destijds geldende) Nederlandse ontheffingswaarde voor de inname van drinkwater van 5 microgram per liter en

ii) om lessen te leren van elkaars ervaringen voor normering van melamine.

De ontheffingswaarde is een tijdelijke waarde. Nederland was in 2018 bezig met de afleiding van een nieuwe norm (drinkwaterrichtwaarde) voor melamine in drinkwater. Melamine is vanuit humaan- en exotoxicologisch oogpunt onproblematisch, echter in combinatie met zijn afbraakproduct cyanuurzuur verandert deze werking.

Melamine is een bijzonder moeilijke stof om te verwijderen in (drinkwater)zuiveringsinstallaties, vandaar dat deze norm ook geldt voor het oppervlaktewater in Nederland.