ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

269. Uitvoering van het Sedimentmanagementplan en nieuwe relevante sedimentatiegebieden

Rapportage over de uitvoering tot eind 2018 en voorstel voor nieuwe relevante sedimentatiegebieden

De ICBR heeft het Sedimentmanagementplan Rijn (SMP - ICBR-rapport 175: samenvatting; ICBR-rapport 175: eindrapport) tijdens de PLEN-CC09 vastgesteld in de verwachting dat de Nederlandse, de Franse en de Duitse delegatie in de WG S verslag uitbrengen als er nieuwe informatie beschikbaar is over geplande of uitgevoerde maatregelen in de risicogebieden en de “areas of concern”.

De Zwitserse delegatie heeft tijdens de PLEN-CC14 meegedeeld dat er verontreinigd sediment uit het stuwmeer van Klingnau in het kanton Aargau op stroom is gezet in de Rijn. De WG S heeft dit proces gecontroleerd en de SG(2)14 heeft met dank kennis genomen van de resultaten (SG(2)14-08-05). De ICBR heeft het kanton Aargau en het BAFU in Bern begin 2015 een brief gestuurd over de verplaatsing van sediment uit het stuwmeer van Klingnau.

Tot slot heeft de SG(1)15 ook kennis genomen van het rapport van de Duitse en de Franse delegatie over de stand van zaken in verband met de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in sediment in de Duits-Franse Bovenrijn (SG(1)15-03-01).