ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

266. Rijnstoffenlijst 2021-2023

De Rijnstoffenlijst wordt om de drie jaar geactualiseerd en bevat stoffen die in het kader van het Rijnmeetprogramma chemie elk jaar moeten worden gemeten op de internationale hoofdmeetlocaties. De Rijnstoffenlijst 2021-2023 is gebaseerd op de beoordeling van de toetsingslijst bij de Rijnstoffenlijst 2017 (ICBR-rapport 242), de beoordelingen in het buitengewone meetprogramma van 2017, de beoordeling en ontwikkeling van de kwaliteit van het Rijnwater in de periode 2015-2016 (ICBR-rapport 251) en de in 2019 beschikbare gegevens voor het rapport over de kwaliteit van het Rijnwater in de periode 2017-2018. Teneinde de Rijnstoffenlijst 2017 in overeenstemming te brengen met de actualiseringsfrequentie en de titel van het Rijnmeetprogramma chemie 2021-2026 is de geldigheid van de lijst verlengd tot 2020. De Rijnstoffenlijst 2021-2023 zal worden opgevolgd door de Rijnstoffenlijst 2024-2026.