ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

259. Concept voor de afstemming van de meting van de verontreiniging van biota (vissen/schelpdieren) met schadelijke stoffen in het Rijnstroomgebied in de derde KRW-beheerscyclus 2021-2027

De ICBR heeft in de jaren 2014 en 2015 een pilotproject over de verontreiniging van biota met schadelijke stoffen in het Rijnstroomgebied uitgevoerd en het evaluatierapport als ICBR-rapport 252 gepubliceerd. Bij de evaluatie is duidelijk geworden dat ook de voorstellen voor de meting op basis van de opgedane ervaringen zouden moeten worden aangepast. Om de resultaten ook in de toekomst vergelijkbaar te maken, kunnen de staten dit herziene concept gebruiken voor hun eigen geplande biotametingen.