ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

258. Trifluoracetaat (TFA) in oppervlaktewater, drinkwater en afvalwater

De regelmatige uitwisseling van informatie over chemische waterverontreinigingen die relevant zijn voor het gehele stroomgebied is een centrale taak van de ICBR. Een waterverontreiniging die sinds 2016 bekend is betreft trifluorazijnzuur (TFA).

TFA is als gevolg van zijn eigenschappen drinkwaterrelevant, en is verspreid over de staten van de ICBR in diverse wateren gemeten. Het onderstaand rapport vat de vergaarde informatie over verontreinigingen in het Rijnstroomgebied, de mogelijke belangrijke verontreinigingsbronnen en mogelijke handelingsopties samen.