ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

255. Internationaal Waarschuwings- en Alarmplan Rijn (IWAP) - meldingen van 2018 -

Het Internationale Waarschuwings- en Alarmplan (IWAP) heeft tot doel plotseling in het stroomgebied van de Rijn optredende verontreinigingen met gevaarlijke stoffen die de waterkwaliteit en/of de biocenose van de Rijn door hun hoeveelheid of concentratie nadelig zouden kunnen beïnvloeden te melden, en de autoriteiten en diensten die bevoegd zijn voor de bestrijding van calamiteiten zo goed mogelijk te waarschuwen.

Het IWAP maakt een onderscheid tussen de meldingsniveaus waarschuwing, informatiemelding en zoekactie. Een overzichtstabel vindt u hier.