ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

254. Verslag van de voorzitter van de ICBR aan de PLEN-CC19: 4/5 juli 2019, Malbun, Liechtenstein

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de Commissie in de voorbije vergaderperiode.