ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

253. ICBR-aanbevelingen voor de reductie van microverontreinigingen in de wateren

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft aanbevelingen opgesteld hoe de landen in het Rijnstroomgebied de emissies van microverontreinigingen naar het water verder kunnen verminderen. Hierbij gaat het met name om reducties op de gebieden inzameling en behandeling van stedelijk afvalwater, landbouw, industrie en MKB.