ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

247. “Masterplan trekvissen Rijn 2018” -een update van het Masterplan van 2009–

Het Masterplan trekvissen Rijn uit 2009 (ICBR-rapport 179) is geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Er worden aanvullende maatregelen genoemd, zoals de evaluatie en controle van vismigratievoorzieningen, maatregelen tegen illegale visserij en uitzetstrategieën, en er wordt vaker naar andere vissoorten dan de zalm en de zeeforel verwezen. Ook wordt er rekening gehouden met de 200 ha opgroeihabitat voor zalm die in 2013 door Zwitserland in kaart is gebracht in het stroomgebied van de Aare en in de zijrivieren van de Hoogrijn benedenstrooms van de monding van de Aare, waardoor het aangewezen zalm- en kraamkamergebied in de programmawateren van het Rijnstroomgebied nu een totale omvang heeft van 1.200 ha. Daarnaast is er ook een nieuw hoofdstuk opgenomen over de stand van de kennis en de technieken voor de bescherming van vissen bij de stroomafwaartse migratie.

In een balanshoofdstuk wordt er een overzicht gegeven van de stand van de uitvoering van de belangrijkste maatregelen en aanbevelingen die in het Masterplan van 2009 op een rij zijn gezet.

Het overkoepelende doel van het Masterplan trekvissen blijft het behoud van zichzelf in stand houdende, stabiele trekvispopulaties in het Rijnstroomgebied.

 

 

Het Masterplan trekvissen Rijn uit 2009 (ICBR-rapport 179) is geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Er worden aanvullende maatregelen genoemd, zoals de evaluatie en controle van vismigratievoorzieningen, maatregelen tegen illegale visserij en uitzetstrategieën, en er wordt vaker naar andere vissoorten dan de zalm en de zeeforel verwezen. Ook wordt er rekening gehouden met de 200 ha opgroeihabitat voor zalm die in 2013 door Zwitserland in kaart is gebracht in het stroomgebied van de Aare en in de zijrivieren van de Hoogrijn benedenstrooms van de monding van de Aare, waardoor het aangewezen zalm- en kraamkamergebied in de programmawateren van het Rijnstroomgebied nu een totale omvang heeft van 1.200 ha. Daarnaast is er ook een nieuw hoofdstuk opgenomen over de stand van de kennis en de technieken voor de bescherming van vissen bij de stroomafwaartse migratie.

In een balanshoofdstuk wordt er een overzicht gegeven van de stand van de uitvoering van de belangrijkste maatregelen en aanbevelingen die in het Masterplan van 2009 op een rij zijn gezet.

Het overkoepelende doel van het Masterplan trekvissen blijft het behoud van zichzelf in stand houdende, stabiele trekvispopulaties in het Rijnstroomgebied.