ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

246. Microverontreinigingen in het Rijnstroomgebied Balans 2017

De ICBR heeft vanaf 2008 informatie verzameld over de relevantie van verschillende microverontreinigingen in het Rijnstroomgebied en over de benaderingswijzen om de waterverontreiniging te verminderen, en heeft deze informatie per stofgroep gepubliceerd in technische rapporten. 

De Rijnministersconferentie van 2013 heeft de ICBR - uitgaande van deze technische ICBR-rapporten en de samenvattende strategie voor stedelijk en industrieel afvalwater - de opdracht gegeven (zie paragraaf 19 van het ministerieel communiqué)

  • om na drie jaar (dus in 2017 voor de jaren 2014, 2015, 2016) de balans op te maken van de geconstateerde ontwikkelingen en
  • om vervolgens te beslissen welke gemeenschappelijke maatregelen er moeten worden genomen om de emissies van microverontreinigingen via de bepalende emissieroutes (vooral stedelijk afvalwater) te reduceren.

In ICBR-rapport 246 wordt een beeld gegeven van de huidige verontreiniging van de Rijn met microverontreinigingen en van de reductiestrategieën die de landen al zijn gestart. Het is duidelijk dat alle landen zich bezighouden met het onderwerp microverontreinigingen, en dat er op veel gebieden vooruitgang wordt geboekt.