ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

243. Gebruik van biociden ter bestrijding van legionellabacteriën in koelsystemen van energiecentrales en andere systemen voor verdampingskoeling

De ICBR heeft zich op basis van ICBR-rapport 132 (alleen beschikbaar in het Duits en het Frans) over aangroeiwerende middelen en koelwatersystemen gebogen over de volgende vier kernvragen in verband met het gebruik van biociden ter bestrijding van legionellabacteriën in energiecentrales:

  • stand van de techniek bij de bestrijding van legionellabacteriën;
  • praktijk van het verlenen van vergunningen;
  • criteria op basis waarvan er wordt besloten om biociden in te zetten;
  • voorwaarden waaraan monitoring moet voldoen.

De toepassing van biociden in de Zwitserse kerncentrale Leibstadt en legionellose-infecties in Warstein, DE-NRW (2013) en Jülich, DE-NRW (2014) hebben in Zwitserland en Duitsland geleid tot omvangrijke activiteiten ter verbetering van de kennis over het voorkomen, de verspreiding en de bestrijding van legionellabacteriën in de waterkringloop. In ICBR-rapport 243 wordt er niet alleen gekeken naar koelsystemen in energiecentrales, maar ook naar andere systemen voor verdampingskoeling.