ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

242. Rijnstoffenlijst 2017

De Rijnstoffenlijst, die om de drie jaar wordt geactualiseerd, bevat stoffen die in het kader van het Rijnmeetprogramma chemie elk jaar moeten worden gemeten op de internationale hoofdmeetlocaties. De Rijnstoffenlijst 2017 (ICBR-rapport 242) is gebaseerd op de beoordeling van de toetsingslijst bij de Rijnstoffenlijst 2014 (ICBR-rapport 215), de beoordelingen in het stroomgebiedbeheerplan 2015 en de beoordeling en ontwikkeling van de kwaliteit van het Rijnwater in de periode 2013-2014 (ICBR-rapport 239).