ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

239. Rapport over de beoordeling en de ontwikkeling van de kwaliteit van het Rijnwater in de periode 2013-2014

In ICBR-rapport 220 zijn de verschillende internationale systemen die tot dusver in het Rijnstroomgebied worden toegepast om de waterkwaliteit te beoordelen samengevoegd tot een integraal beoordelingssysteem.
Het onderhavige rapport is gebaseerd op de beoordeling van de meetgegevens over de periode 2013-2014. In het rapport zijn ca. 110 stoffen/stofgroepen over de hele lengte van de Rijn, van de Alpen tot de Noordzee, onderzocht. De stoffen waarvoor geen beoordelingscriteria bestaan, zijn ingedeeld in concentratieklassen, zoals dit ook al is gebeurd in ICBR-rapport 220. Omdat Rijnwater voor ca. dertig miljoen mensen als basis dient voor drinkwater, zijn de meetwaarden ook vergeleken met de kwaliteitscriteria van de Europese drinkwaterbedrijven.