ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

225. Macrofyten in de Rijn 2012/2013

Aquatische macrofyten (waterplanten) kunnen worden gebruikt voor de beoordeling van de chemische belasting van stromende wateren, maar ze weerspiegelen ook ingrepen in het afvoerregime en de morfologische toestand van wateren. In het kader van het meetprogramma 2012/2013 zijn er 49 bemonsteringslocaties onderzocht en 44 soorten aquatische macrofyten aangetroffen, te weten: 27 hogere planten, 13 mossen en vier kranswieren.