ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

223. Overzichtsrapport van de ontwikkeling van het “Biotoopnetwerk Rijn” in de periode 2005-2013

Het “Biotoopnetwerk Rijn” is een van de pijlers van het ICBR-programma “Rijn 2020” voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn. Ter voorbereiding van de geplande voortgangscontrole zijn de projecten en maatregelen die sinds 2005 in het kader van het biotoopnetwerk Rijn zijn uitgevoerd of voorgenomen bij de staten opgevraagd en samengevoegd in een tabel. Per Rijntraject zijn er één à twee positieve voorbeeldprojecten over de periode 2005-2013 uitgekozen en er wordt beschreven hoe deze projecten bijdragen aan de realisatie van het biotoopnetwerk Rijn.