ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

222. Rijnmeetprogramma chemie 2015-2020

Een eerste versie van het Rijnmeetprogramma chemie is uitgewerkt voor de eerste beheerperiode, d.w.z. de <link http: www.iksr.org _blank external-link-new-window eine andere website in einem neuen>meetjaren 2007-2012. Voor de komende, tweede beheerperiode van de Kaderrichtlijn Water moest het Rijnmeetprogramma chemie grondiger worden herzien, gelet op voortschrijdend inzicht. Hierbij is er ook rekening gehouden met actuele uitdagingen in de waterbescherming als gevolg van belastingen met organische microverontreinigingen die nu optreden of worden herkend.

Met het Rijnmeetprogramma chemie worden veranderingen op lange termijn beoordeeld, waardoor de algehele toestand in de stroomgebieden of deelstroomgebieden van het Rijndistrict kan worden geëvalueerd.