ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

220. De ontwikkeling en beoordeling van de kwaliteit van het Rijnwater in de periode 2009-2012

De verschillende internationale systemen die tot dusver in het Rijnstroomgebied worden toegepast om de waterkwaliteit te beoordelen, te weten (i) de milieukwaliteitsnormen voor de gehele Europese Unie (EU-MKN's), (ii) de milieukwaliteitsnormen voor het Rijnstroomgebied (Rijn-MKN's) en (iii) de ICBR-doelstellingen (DS), konden worden samengevoegd tot een integraal beoordelingssysteem.

Het onderhavige rapport is gebaseerd op de beoordeling van de meetgegevens over de periode 2009-2012.